Phê duyệt Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Brazil

    Báo Hà Nội Mới
    2 đăng lạiGốc

    Ngày 31/3, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Brazil về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ ký tại Brasilia ngày 24/11/2008.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/202610