Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá nhiều điểm dân cư ở Ninh Giang

  UBND tỉnh đã phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch môt số điểm dân cư trên địa bàn huyện Ninh Giang.

  Cụ thể, tại điểm dân cư mới thôn Kim Chuế, xã An Đức, UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá lần 2 đối với 9 lô đất. Trong đó, có 1 lô (LK2.5, diện tích 100 m2) có giá khởi điểm 20 triệu đồng/m2; 5 lô ( LK1.1, LK1.2, LK1.32, LK2.21, LK2.22) có giá khởi điểm 17 triệu đồng/m2; 3 lô (LK2.15, LK2.16, LK2.17) có giá khởi điểm 15 triệu đồng/m2 . Tại điểm dân cư mới ven đường tỉnh 396C, xã Đông Xuyên, UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá lần 2 đối với 6 lô đất; trong đó lô B1 có giá khởi điểm 12 triệu đồng/m2 ; 5 lô (A21, A29, A30, A31, A37) có giá khởi điểm 9 triệu đồng/m2. Tại điểm dân cư mới cạnh trường THCS và chùa thôn Đan Bối, xã Tân Hương, UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá lần 2 đối với 15 lô đất. 2 lô (L8, L16) có giá khởi điểm 22,6 triệu đông/m2; 7 lô (L1,2,4,9,10,11,15) có giá khởi điểm 19 triệu đồng/m2; 4 lô (L11,12,13,14) có giá khởi điểm 12 triệu đồng/m2; 1 lô (L33) có giá khởi điểm 9,5 triệu đồng/m2 và 1 lô (L38) có giá 8,5 triệu đồng/m2.

  Mức giá khởi điểm để đấu giá tại 3 vị trí trên không bao gồm lệ phí trước bạ và lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  Tại điểm dân cư xen kẹp thôn Mai Động, xã Hồng Đức, UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng 4 lô đất (từ L1-L4) là 20 triệu đồng/m2 . Mức giá này không bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Đây là các lô đất đấu giá theo mặt bằng hiện trạng.

  PV

  Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/kinh-te/phe-duyet-gia-khoi-diem-de-to-chuc-dau-gia-nhieu-diem-dan-cu-o-ninh-giang-201871