Phê duyệt dự án nước ngoài tài trợ

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt một số dự án do Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Tây Ban Nha (AECID) và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tài trợ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Dự án "Phát triển kinh tế xã hội có lồng ghép giới ở Camphuchia, Đông Timor và Việt Nam tại tỉnh Quảng Nam" do AECID tài trợ thông qua Tổ chức Hòa bình và Phát triển Tây Ban Nha (PyD). UBND tỉnh Quảng Nam sẽ ký văn kiện Dự án với bên tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện. Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Tăng cường thể chế, sắp xếp tài chính, vận hành, bảo dưỡng và quản lý trong lĩnh vực Giao thông vận tải" trị giá 1,15 triệu USD (trong đó ADB viện trợ không hoàn lại 1 triệu USD). Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ làm việc với ADB để ký văn bản tiếp nhận cho dự án này. Quốc Hà