Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai

    Gốc

    Hanoinet - Bộ trưởng Bộ giao thông Vận tải mới phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai giai đoạn một, tổng vốn gần 20.000 tỉ đồng.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=28461