Phê duyệt đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1

A.I

(KTSG Online) – UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt đề án chuyển đổi khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị. Dự kiến, đến cuối năm 2025, tỉnh sẽ hoàn thành việc di dời tất cả doanh nghiệp đang hoạt động tại khu công nghiệp sang địa điểm mới.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ di dời xong các nhà máy trong hu công nghiệp Biên Hòa 1. Ảnh: TTXVN

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ di dời xong các nhà máy trong hu công nghiệp Biên Hòa 1. Ảnh: TTXVN

TTXVN đưa tin ngày 23-2, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị – thương mại – dịch vụ. Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ di dời tất cả doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đến nơi mới.

Khi đề án hoàn thành, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 hiện nay sẽ thành khu đô thị. Theo đề án, việc đầu tư khu đô thị – thương mại – dịch vụ Biên Hòa 1 gồm dự án khu vực trung tâm chính trị – hành chính của tỉnh, quy mô diện tích khoảng 44 ha và dự án khu đô thị – thương mại – dịch vụ rộng 286 ha.

Với dự án khu đô thị – thương mại – dịch vụ Đồng Nai thống nhất lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; dự án được chia làm 6 khu. Trong đó khu 1 (diện tích khoảng 75 ha) được thực hiện trong giai đoạn 2023 – 2030, các khu còn lại triển khai từ năm 2024 – 2030.

UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá, việc chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 sẽ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, bởi số doanh nghiệp đang hoạt động nhiều, thời gian thuê đất còn dài. Việc chuyển đổi cần nguồn kinh phí khoảng 7.500 tỉ đồng để bồi thường và hỗ trợ di dời đối với doanh nghiệp và người dân.

Ngoài ra, khi di dời doanh nghiệp sẽ phải xem xét đến các quy định, hiệp ước, cam kết hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài mà Việt Nam đã ký kết để tránh xảy ra khiếu kiện, tranh chấp.

Nguyên Tân

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/phe-duyet-de-an-chuyen-doi-cong-nang-khu-cong-nghiep-bien-hoa-1/