Phê duyệt chương trình hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu nâng cao trách nhiệm, trình độ, năng lực của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp (DN) và nhận thức của người tiêu dùng (NTD) nhằm đạt được những kết quả cụ thể trong công tác bảo vệ quyền lợi NTD.

Phê duyệt chương trình hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Ảnh 1

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là vấn đề được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Một trong những nội dung của chương trình là tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, y tế, đo lường, chất lượng. Bên cạnh đó, xây dựng Chương trình DN vì NTD, hướng dẫn, tạo điều kiện khuyến khích các DN nâng cao trách nhiệm đối với NTD, áp dụng quy trình, tiêu chuẩn về giải quyết khiếu nại của NTD, giảm thiểu các khiếu nại của NTD…

Phấn đấu đến năm 2020, tối thiểu 60 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi NTD cấp tỉnh; 40 tỉnh, thành phố phát triển được mạng lưới tổ chức bảo vệ quyền lợi NTD xuống địa bàn cấp quận, huyện; tối thiểu 40 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập tổ chức hòa giải thuộc cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi NTD.

Thanh Hiền