Phê chuẩn kết quả bầu ông Võ Nguyên Phong làm Chủ tịch quận Đống Đa

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND quận Đống Đa nhiệm kỳ 2016 2021, đối với ông Võ Nguyên Phong, Phó Bí thư Quận ủy Đống Đa.

Phê chuẩn kết quả bầu ông Võ Nguyên Phong làm Chủ tịch quận Đống Đa - Ảnh 1

Ông Nguyễn Song Hào chúc mừng tân Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyên Phong (người bên trái)

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký quyết định số 6169/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND quận Đống Đa nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Võ Nguyên Phong, Phó Bí thư Quận ủy Đống Đa.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1-9-2017.

Trước đó, ngày 30-8, HĐND quận Đống Đa đã tổ chức kỳ họp thứ năm (Kỳ họp không chính thức) HĐND quận khoá 19 nhiệm kỳ 2016 - 2021 để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND quận đối với ông Nguyễn Song Hào theo nguyện vọng của cá nhân.

Hội nghị cũng đã bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND quận khoá 19 nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, ông Võ Nguyên Phong - Phó Bí thư Quận ủy Đống Đa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận Đống Đa với 97,4% số phiếu tán thành.

Ngày 22-8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động ông Võ Nguyên Phong - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa; giữ chức Phó Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu để HĐND quận bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Võ Nguyên Phong, sinh ngày 29/10/1969, quê quán tại Vĩnh Linh, Quảng Trị, là cán bộ trưởng thành từ ngành Xây dựng, chuyên ngành quản lý đô thị.

Mai Anh