Phê bình Tổng thầu EPC Trung Quốc về việc tự ý để người dân đi thử tàu điện trên cao

Ngày 12-8, Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Giao thông vận tải) cho biết, liên quan vấn đề dư luận phản ánh người dân tham gia đi tàu điện chạy thử tuyến Cát Linh - Hà Đông vào ngày 11-8 vừa qua, Ban Quản lý dự án đường sắt đã có văn bản chấn chỉnh, yêu cầu Tổng thầu EPC Trung Quốc chấm dứt ngay việc đưa người không có chức năng, nhiệm vụ lên tàu, báo cáo Ban sự việc trên.

Theo báo cáo, sáng 11-8, Tổng thầu phát động đợt thi đua trong cán bộ, nhân viên, phấn đấu hoàn thành mục tiêu dự án. Để động viên tinh thần người lao động, Tổng thầu đã tự ý mời cán bộ, nhân viên và người thân cùng tham gia đi trên tàu. Nhằm kiểm soát người lên tàu, Tổng thầu đã dùng Thẻ lên tàu (chỉ dùng cho mục đích nêu trên và có giá trị trong ngày). Ban Quản lý dự án đường sắt đã họp, nghiêm khắc phê bình và có văn bản yêu cầu Tổng thầu tập trung triển khai công việc theo kế hoạch được phê duyệt. Các công việc không theo kế hoạch phải báo cáo và được Ban chấp thuận trước khi thực hiện. Việc sử dụng, phát hành tài liệu, thông tin liên quan dự án phải thực hiện theo đúng điều kiện hợp đồng. Tổng thầu đã nhận trách nhiệm về sự việc nêu trên và cam kết không tái diễn.

PV