Phát triển vùng chuyên canh nông nghiệp

(SGGP).- Để triển khai chương trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho các sản phẩm nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số chính sách hỗ trợ sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp cho các vùng chuyên canh sản xuất rau, quả, trà an toàn của 16 tỉnh, thành phố (giai đoạn 2009-2015).

Với nội dung này, tại TP Đà Lạt, Cục Trồng trọt đã triển khai chương trình lập dự án nông nghiệp về quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp an toàn. Theo đó, khi các vùng chuyên canh sản xuất rau, quả, trà an toàn được hình thành, nhà nước sẽ hỗ trợ giống và cơ sở hạ tầng cho các vùng chuyên canh này. Để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, Cục Trồng trọt cũng liên kết với doanh nghiệp và nông dân để bao tiêu sản phẩm. Hiện nay cả nước đã hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp an toàn như: vùng trà an toàn tại Lâm Đồng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Sơn La; vùng chuyên canh rau an toàn tại Hà Nội, TPHCM, Đà Lạt, Vĩnh Phúc… H.HƯƠNG