Phát triển thương mại điện tử an toàn bằng tên miền quốc gia .vn

  Báo Công An Nhân Dân
  17 liên quanGốc

  Ngày 13/5, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Hiệp hội Thương mại điện tử (VECOM) đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm phát triển thương mại điện tử an toàn, bền vững với tên miền quốc gia '.vn'.

  Trên cơ sở những nhiệm vụ mà Chính phủ đã yêu cầu, VNNIC và VECOM tiến tới hợp tác với mục tiêu chung là phát triển tên miền quốc gia “.vn” song hành với phát triển thương mại điện tử Việt Nam. Hai đơn vị sẽ tập trung chia sẻ, trao đổi các số liệu phân tích, thống kê chung trong phạm vi pháp luật cho phép liên quan đến lĩnh vực của mỗi bên phụ trách để phục vụ mục tiêu cung cấp thông tin hướng dẫn cho cộng đồng.

  Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Hiệp hội Thương mại điện tử (VECOM) ký thỏa thuận hợp tác chiến lược

  Thông qua đó định hướng đề xuất điều chỉnh các chính sách quản lý tài nguyên Internet, thương mại điện tử cũng như định hướng thúc đẩy phát triển thị trường thương mại điện tử Việt Nam; triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp ở các địa phương, các trường đại học trên cả nước về vai trò của tên miền “.vn” đối với xây dựng thương hiệu, hiện diện tin cậy trên môi trường trực tuyến, phát triển thương mại điện tử bền vững.

  H.T

  Nguồn CAND: https://cand.com.vn/khoa-hoc-quan-su/phat-trien-thuong-mai-dien-tu-an-toan-bang-ten-mien-quoc-gia-vn-i653607/