Phát triển theo trục đường Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh

Theo nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/2000 vừa được UBND quận Bình Thạnh phê duyệt thì quy mô diện tích của phường 17 quận Bình Thạnh rộng 63,88 ha. Đây là khu dân cư hiện hữu cải tạo kết hợp đầu tư xây dựng mới xen cài. Dân số hiện trạng gần 24.000 người, dự kiến đến năm 2012 sẽ là 24.500 người.