Phát triển thành phố thông minh, cư dân đô thị hưởng lợi

Vai trò trách nhiệm định hướng của chính quyền Trung ương và địa phương có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kiến tạo nên các đô thị thông minh. Thế nhưng có người lại nói, phải có được giao thông thông minh hay hạ tầng thông minh, quy hoạch và phát triển đô thị thông minh bền vững thì mới có Chính quyền thông minh. Câu chuyện cứ mắc mứu vào nhau theo kiểu: con gà có trước hay quả trứng có trước!

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phat-trien-thanh-pho-thong-minh-cu-dan-do-thi-huong-loi-195265.htm