Phát triển nguồn nhân lực khu vực Bắc Trung bộ

    Báo VOV
    Gốc

    (VOV) - Các tỉnh Bắc Trung bộ có nhiều tiềm năng, lợi thế và đang triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm. Trong khi đó, nhu cầu về nguồn nhân lực lao động chưa đáp ứng, chất lượng còn thấp

    Sáng 19/9, tại Hà Tĩnh, Bộ Kế hoạch - Đầu tư phối hợp với các tỉnh Bắc Trung bộ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển nguồn nhân lực, một trong những nhân tố quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập và phát triển của các tỉnh trong khu vực này. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đến dự và phát biểu ý kiến. Các tỉnh Bắc Trung bộ có nhiều tiềm năng, lợi thế và đang triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm. Trong khi đó, nhu cầu về nguồn nhân lực lao động chưa đáp ứng, chất lượng còn thấp. Lao động phổ thông, lao động chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ lớn, còn lao động có tay nghề, có trình độ kỹ thuật cao lại thiếu. Nguyên nhân cơ bản là do hệ thống đào tạo, dạy nghề của các tỉnh còn nhiều yếu kém, bất cập. Hội nghị nêu thực trạng cũng như nhu cầu về nguồn nhân lực của các tỉnh, đặc biệt là nguồn nhân lực phục vụ các khu kinh tế, khu công nghiệp. Đây là dịp để các tỉnh Bắc Trung bộ quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư vào từng địa bàn. Đồng thời các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước có điều kiện tìm hiểu cơ hội, tăng cường hợp tác đầu tư vào các tỉnh bắc Trung bộ nói chung, Hà Tĩnh nói riêng. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các tỉnh trong khu vực cần khắc phục yếu kém, rà soát, qui hoạch lại hệ thống đào tạo, dạy nghề, quan tâm kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để không những đáp ứng với hiện tại mà cả lâu dài. Bên cạnh đó, phải cơ cấu, cân đối ngành nghề hợp lý và có chiến lược về đội ngũ, bảo đảm nguồn nhân lực được đào tạo có trình độ, kỹ thuật, đáp ứng phục vụ cho sự phát triển bền vững của các tỉnh bắc Trung bộ trong giai đoạn mới./. Xuân Báu

    Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/phat-trien-nguon-nhan-luc-khu-vuc-bac-trung-bo/20099/122142.vov