Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

Ngày 25-11, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công thương tổ chức hội thảo “Giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Việt Nam”. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự.

Theo Bộ Công thương, giai đoạn 2011- 2015, sản xuất linh kiện phụ tùng kim loại đáp ứng 85 đến 90% nhu cầu sản xuất xe máy; 15 đến 25% nhu cầu linh kiện cho sản xuất ô-tô; 30 đến 35% nhu cầu linh kiện điện tử gia dụng và chỉ đáp ứng 20 đến 25% nguyên phụ liệu cho ngành da giày. Bộ Công thương đã xây dựng và trình Chính phủ chương trình phát triển CNHT giai đoạn 2016 - 2020 với kinh phí thực hiện 1.232 tỷ đồng để kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp CNHT trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu; hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ...

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá, ngành CNHT nước ta đã có sự phát triển với nhiều kết quả bước đầu quan trọng, tuy chưa đạt mục tiêu đề ra nhưng đã nội địa hóa được khoảng 10%... CNHT là một lĩnh vực rất khó, các giải pháp, chính sách đưa ra rất nhiều nhưng vấn đề quan trọng là phải dựa vào doanh nghiệp; trong đó, vấn đề quan trọng là định hướng để gắn doanh nghiệp với các nhà khoa học, các tổ chức tín dụng tài chính; gắn doanh nghiệp với vấn đề tháo gỡ khó khăn của Nhà nước; gắn doanh nghiệp với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đầu tàu …