“Phát triển năng lượng sạch là tất yếu”

    Báo VnEconomy
    Gốc

    VE Expo 2008 sẽ trình diễn những mô hình công nghệ sạch có triển vọng tại Việt Nam...

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/20080831074558963P0C10/phat-trien-nang-luong-sach-la-tat-yeu.htm