Phát triển mobile money không dễ

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    5 liên quanGốc

    Sau nửa năm được triển khai thí điểm, dịch vụ dùng tài khoản viễn thông để thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ giá trị nhỏ hay còn gọi là Mobile Money đã ghi nhận kết quả tích cực về tiện ích cho người dùng. Tuy nhiên, để hình thức thanh toán không dùng tiền mặt này phát triển bền vững, đi vào đời sống thì vẫn còn nhiều thách thức và trở ngại cần sớm được giải quyết. Phản ánh của Truyền hình Thông tấn - VNews.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/phat-trien-mobile-money-khong-de-39045.htm