Phát triển kinh tế tập thể phải gắn với các điều kiện thực tiễn

    Gốc

    Vừa qua, Liên minh HTX tỉnh Long An tổ chức Đại hội thành viên Liên minh HTX tỉnh lần thứ 3.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17054