Phát triển KCN kiểu "xin 1 làm 10" rồi... bỏ hoang?

(VietNamNet) - Nhiều năm qua, tại Tây Ninh, 13 khu, cụm công nghiệp với diện tích trên 5.000ha đã được lập ra nhưng sau đó đều bị… bỏ hoang.