Phát triển hồ Dầu Tiếng đa mục tiêu, an toàn và hiệu quả

Ngày 22.2, đoàn công tác do ông Hoàng Trung- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Miền Nam.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hoàng Trung phát biểu tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Miền Nam

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hoàng Trung phát biểu tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Miền Nam

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Việt Anh- Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Miền Nam cho biết, Công ty được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa cùng hệ thống 5 công trình thủy lợi vùng ĐBSCL theo hướng đa mục tiêu, phát huy tối đa tiềm năng, giá trị công trình thủy lợi.

Ngoài nhiệm vụ cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt cho Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An và TP.HCM, kết hợp phát điện (thủy điện) như hiện nay, trên hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa đang có rất nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân như: khai thác cát, điện mặt trời, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, giao thông thủy…

Để quản lý tốt các hoạt động, đảm bảo an toàn công trình, chất lượng nước, trên cơ sở quy chế phối hợp giữa Bộ NN&PTNT trong quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa, Công ty đã xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm quy định quản lý, khai thác.

Các hoạt động hiện nay cơ bản được các cấp, ngành, chính quyền địa phương và Công ty quản lý chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn công trình, môi trường chất lượng nước, phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội. "Tuy nhiên, do chưa có cơ chế, chính sách, Công ty không được hưởng lợi nguồn thu từ các hoạt động trên"- ông Nguyễn Việt Anh cho biết.

Ông Trần Quang Hùng – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Miền Nam phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi làm việc

Trước đây, Công ty đã phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam xây dựng “Kế hoạch sử dụng đa mục tiêu trong lòng hồ và vùng bán ngập của hồ Dầu Tiếng-Phước Hòa”. UBND tỉnh Tây Ninh đang xây dựng “Đề án phát triển tổng thể đa mục tiêu hồ Dầu Tiếng giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2050” theo chỉ đạo của Bộ NN&PTNT để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện. Tuy nhiên, liên quan đến nhiều Luật, nhóm lĩnh vực, quy hoạch, thẩm quyền phê duyệt, đến nay Đề án đã dừng thực hiện.

Ông Nguyễn Việt Anh cho biết thêm, hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa đã vận hành, khai thác gần 40 năm, nhiều hạng mục công trình bị hư hỏng, xuống cấp do tác động của thời gian, mưa lũ, không đảm bảo công năng theo thiết kế do hoạt động liên tục. Trong khi đó, nguồn lực đầu tư của Nhà nước cho bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Tình trạng lấn chiếm, vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi vẫn còn tồn tại. Công ty đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khoanh vùng để xử lý vi phạm, lập phương án di dời các trường hợp vi phạm theo quy chế phối hợp; tuy nhiên việc xử lý còn chậm, công ty không đủ thẩm quyền để xử phạt, cưỡng chế, xử lý vi phạm.

Quang cảnh buổi làm việc

Để phát triển bền vững tài nguyên nước, bảo vệ môi trường kết hợp khai thác đa mục tiêu vùng lòng hồ cần có quy hoạch tổng thể gắn liền với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, làm cơ sở để thực hiện quy hoạch chuyên ngành các lĩnh vực hoạt động trong lòng hồ Dầu Tiếng, phân vùng loại hình sản phẩm dịch vụ, triển khai các đề án đa mục tiêu và định giá các sản phẩm, dịch vụ thủy lợi (sản phẩm phụ, phát sinh,…), tạo nguồn thu cho Công ty từ hoạt động kinh doanh tổng hợp.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Miền Nam đề xuất Bộ NN&PTNT xem xét, cho chủ trương thực hiện các dự án đầu tư phát triển các lĩnh vực (đề án nạo vét lòng hồ, khai thác tiềm năng quỹ đất hiện có, điện mặt trời, trồng rừng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng,...) theo hướng liên doanh, liên kết, tận dụng các nguồn lực để kinh doanh tổng hợp, hoạt động dịch vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, tạo nguồn thu cho Công ty; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả doanh nghiệp.

Hồ Dầu Tiếng theo định hướng sẽ phát triển đa mục tiêu để phát huy tìm năng, hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Trung đánh giá cao kết quả hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam. Đây là một trong những doanh nghiệp công ích trực thuộc Bộ có quy mô lớn. Mặc dù được Bộ giao rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, quản lý vận hành nhiều công trình thủy lợi trọng điểm có tác động trực tiếp đến kinh tế xã hội và an ninh quốc gia nhưng Công ty đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với đề án phát triển hồ Dầu Tiếng theo hướng đa mục tiêu mà công ty đề xuất, Thứ trưởng đề nghị công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương xây dựng, hoàn thiện Đề án theo hướng thực hiện từng bước một, có trọng tâm, trọng điểm...

Thế Nhân

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/phat-trien-ho-dau-tieng-da-muc-tieu-an-toan-va-hieu-qua-a169383.html