Phát triển hệ thống kho chứa nông sản lên 400.000 tấn

Bộ Công thương vừa phê duyệt 'Quy hoạch hệ thống kho hàng hóa phục vụ phát triển công nghiệp chế biến vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL đến 2025, tầm nhìn đến 2035'.

Phát triển hệ thống kho chứa nông sản lên 400.000 tấn - Ảnh 1

Theo đó, đến năm 2020, đối với kho nông sản, phải đạt tổng công suất khai thác lên đến 400.000 tấn, kho lạnh thương mại đạt công suất khoảng 185.000 tấn và xây mới hệ thống kho lạnh sản xuất có công suất 170.000 tấn.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2035, phải nâng cấp, cải tạo mở rộng 2 tổng kho nông sản và hệ thống kho của các doanh nghiệp với tổng công suất lên đến 660.000 tấn, xây mới hệ thống kho lạnh thương mại có công suất 275.000 tấn, nâng cấp mở rộng và xây mới kho lạnh sản xuất lên 225.000 tấn. Những địa bàn xây dựng các kho tập trung tại TP.Cần Thơ, tỉnh Kiên Giang, An Giang và Cà Mau.

Ng.Nga