Phát triển hạ tầng cây xanh – mặt nước Cố đô Huế

Sáng 21/9, Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh tổ chức hội thảo bàn tròn về phát triển hạ tầng cây xanh – mặt nước Cố đô Huế.

Các nhóm trao đổi và chọn ra biện pháp hữu hiệu nhất

Các nhóm trao đổi và chọn ra biện pháp hữu hiệu nhất

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể hữu quan.

Trên cơ sở thông tin, nghiên cứu về các giải pháp dựa vào thiên nhiên, cơ sở hạ tầng cây xanh - mặt nước, dự án (DA) đã tạo ra tầm nhìn và đánh giá tiềm năng để phát triển cơ sở hạ tầng cây xanh - mặt nước tại từng địa phương. Đồng thời, xây dựng mô hình hóa, đánh giá các tác động tiềm tàng, từ đó thiết kế, triển khai, thử nghiệm và trình diễn các giải pháp dựa vào thiên nhiên ở quy mô nhỏ theo hướng hạ tầng cây xanh - mặt nước.

Tại hội nghị, người tham DA là đại diện đối tượng hưởng lợi từ DA, đồng thời là những người có kinh nghiệm thực tế tại cơ sở. Người tham gia chia thành ba nhóm để thảo luận, đưa ra và bổ sung ý kiến cho nhau; từ đó rút ra kết luận cuối cùng để tiếp cận mục đích chung là xây dựng các biện pháp cụ thể có tính đặc thù, tích hợp với quan điểm của các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan để tìm ra những biện pháp hữu hiệu triển khai DA tại Huế.

Đây là tiền đề quan trọng có giá trị dân sinh cao nhằm để Huế tiếp tục giữ vững danh hiệu “thành phố xanh Quốc gia” và “thành phố du lịch sạch ASEAN”, hoàn thành tốt kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh.

Phạm Phước Châu

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/chinh-tri-xa-hoi/phat-trien-ha-tang-cay-xanh-mat-nuoc-co-do-hue-132120.html