Phát triển giáo dục đối với dân tộc rất ít người: Tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp đạt gần 97%

Tại Hà Nội, hôm qua (27-12), Bộ GD&ĐT tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 2123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người (DTRIN) giai đoạn 2010 - 2015.

Theo thống kê mới nhất, cả nước có tổng số 5.959 trẻ em, HS, SV DTRIN được hưởng các chính sách hỗ trợ về học tập. Tỷ lệ nhập học của học sinh DTRIN ở các cấp học đều tăng so với trước khi có đề án. Năm học 2012 - 2013, tỷ lệ huy động trẻ năm tuổi các DTRIN ra lớp đạt 96,85%, HS tiểu học: 99,72%, HS THCS: 93,89% và tỷ lệ tuyển sinh cấp THPT tăng 36,6%.

Tuy nhiên, ở một số DTRIN như Brâu, Si La, tỷ lệ nhập học còn thấp hơn nhiều so với bình quân trung HS DTRIN. Tỷ lệ nhập học của HS dân tộc Brâu (Kon Tum) cấp THCS chỉ đạt 43,9%; HS dân tộc Si La (Điện Biên) cấp THCS đạt 76,7%. Nhiều nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ nhập học chưa cao của HS DTRIN như các thôn bản có HS DTRIN cư trú đều nằm xa trung tâm xã, huyện, nhận thức của một bộ phận người dân về việc học của con mình còn hạn chế, chưa quan tâm, tạo điều kiện để con cái đi học.

Tính đến hết 2013, tổng kinh phí Trung ương phân bổ cho các địa phương để đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất cho các điểm trường tiểu học có HS DTRIN là gần 66 tỷ đồng. Các địa phương kiến nghị Chính phủ có chính sách bền vững hỗ trợ đặc biệt về học tập đối với trẻ em, HS, SV các DTRIN sau năm 2015, trong đó mở rộng đối tượng đối với tất cả HS là con em đồng bào các DTRIN, vì hầu hết đây đều là những đối tượng sinh sống ở những vùng có điều kiện kinh tế, xã hội rất khó khăn.

Lê Hoa