Phát triển được gần 29.000 hội viên nông dân là tín đồ tôn giáo

Chiều 15-7, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2022; tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 123 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh công tác hội và phong trào nông dân vùng đồng bào có đạo.

Những năm qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên trong đồng bào có đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân có đạo. Đến nay, các cấp hội đã phát triển được gần 29.000 hội viên là tín đồ tôn giáo, tăng gần 1.000 hội viên so với năm 2011. Hội viên có đạo tích cực hưởng ứng các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; chương trình xây dựng nông thôn mới.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Kết luận số 123 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

H.Đ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202207/phat-trien-duoc-gan-29000-hoi-vien-nong-dan-la-tin-do-ton-giao-8257270/