Phát triển Đô thị Kinh Bắc tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kinh Bắc cho biết sẽ tiến hành chào bán 12 triệu cổ phần...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=f429d983ac6c99&page=category