Phát triển dịch vụ vận tải trên tuyến Viêng Chăn-Hà Nội

Tại Hội nghị thường niên giữa ngành giao thông vận tải Lào và Việt Nam vừa được tổ chức tại tỉnh Savănnakhệt, hai bên đã ký Hiệp định về tăng cường năng lực vận tải trên tuyến Viêng Chăn-Hà Nội và ngược lại.