Phát triển công nghiệp môi trường- Một mũi tên trúng hai đích

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Môi trường nước ta đang xuống cấp nghiêm trọng trong khi nhu cầu đầu tư cho bảo vệ môi trường rất lớn (theo điều tra của Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp là khoảng 120.000 tỷ đồng/năm).

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19039