Phát triển các đô thị phải lấy người dân làm trung tâm

Sáng 1-3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thực hiện Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển bền vững tỉnh Đồng Nai đến năm 2030.

Thực hiện: Đắc Nhân - Ngọc Thành

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202403/phat-trien-cac-do-thi-phai-lay-nguoi-dan-lam-trung-tam-e444a75/