Phát triển Cà Mau trở thành trung tâm kinh tế biển bền vững

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, Tỉnh ủy tranh thủ nguồn lực xây dựng và phát triển Cà Mau trở thành một trung tâm kinh tế biển bền vững của vùng và cả nước.

Nghề nuôi cua của nông dân Cà Mau phần lớn vẫn là thả nuôi tự nhiên trong vuông tôm. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Nghề nuôi cua của nông dân Cà Mau phần lớn vẫn là thả nuôi tự nhiên trong vuông tôm. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Theo Tỉnh ủy Cà Mau, tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có 15/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch Nghị quyết đề ra, có 2 chỉ tiêu khó đạt là tổng sản phẩm trong tỉnh và cơ cấu kinh tế.

Trên cơ sở đó, tỉnh xác định rõ nguyên nhân chỉ tiêu đạt thấp, dự báo khó đạt, thực hiện giải pháp căn cơ, đột phá và tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, ước đến cuối năm 2023, tỉnh Cà Mau có 6/17 chỉ tiêu đạt và vượt cả nhiệm kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2021-2023 đạt 30,3% GRDP (kế hoạch đạt 30-32%). Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đến cuối năm nay ước đạt 6,5% (kế hoạch đạt 6,5%/năm).

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới bình quân 3 năm (2021-2023) giảm 0,68%/năm (Nghị quyết đề ra hàng năm giảm 0,5%, đến cuối năm 2025 giảm còn không quá 1%). Số giường bệnh/vạn dân đến cuối năm 2023 đạt 34,4 giường (kế hoạch đạt 33 giường/vạn dân)...

Lĩnh vực kinh tế, Cà Mau đạt nhiều kết quả quan trọng về tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, kim ngạch xuất khẩu, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Các lĩnh vực y tế, giáo dục-đào tạo, văn hóa-xã hội, an sinh xã hội, chính sách ưu đãi đối với người có công được quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh thực hiện nghiêm các nghị quyết của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tốt sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, đồng thuận trong nhân dân ngày càng cao, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được đẩy mạnh. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có sự chuyển biến tốt hơn; quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn giữ vững, ổn định.

Trên cơ sở đánh giá qua hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Cà Mau chủ động phát huy thành quả đạt được, sớm khắc phục khó khăn, hạn chế, nắm bắt thời cơ, cơ hội phát triển, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nắm bắt thời cơ, nỗ lực hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp, ngành, các Tỉnh ủy viên cần nhất quán quan điểm, quyết tâm không thay đổi, điều chỉnh chỉ tiêu, bám sát mục tiêu Nghị quyết đã đề ra để chủ động thực hiện tích cực, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp tình hình thực tiễn; quyết liệt triển khai nhiệm vụ, giải pháp, nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch đã ban hành. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược thúc đẩy phát triển trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Tỉnh ủy Cà Mau tập trung chỉ đạo duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã đạt và vượt; xác định rõ nguyên nhân chỉ tiêu đạt thấp, dự báo khó đạt, thực hiện giải pháp căn cơ, đột phá và tập trung mọi nguồn lực, biện pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, Cà Mau thực hiện hiệu quả công tác Quy hoạch chung tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tuân thủ các định hướng quy hoạch vùng, hệ thống quy hoạch quốc gia.

Tỉnh tổ chức sắp xếp không gian hoạt động kinh tế-xã hội phù hợp, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững ngành, lĩnh vực; kết nối liên vùng, liên ngành có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình hợp lý; tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị của tỉnh.

Địa phương tập trung nguồn lực đầu tư để hình thành, phát triển 3 vùng kinh tế và 5 cực tăng trưởng; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng du lịch; tăng cường xúc tiến đầu tư thu hút các dự án lớn, tăng cường tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp.

Nơi neo đậu tàu thuyền tại cửa biển Rạch Gốc, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Về phát triển kinh tế biển, Tỉnh ủy Cà Mau định hướng tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách Chiến lược Phát triển bền vững Kinh tế Biển Việt Nam; tranh thủ nguồn lực xây dựng và phát triển Cà Mau trở thành một trung tâm kinh tế biển bền vững của vùng và cả nước.

Tỉnh mời gọi đầu tư xây dựng Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai, Khu Kinh tế Năm Căn, Cảng sông Ông Đốc gắn với phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị ven biển; Dự án phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới; phát triển nuôi biển công nghệ cao, hiệu quả và bền vững; ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bảo quản sau thu hoạch, chế biến sâu để tạo giá trị gia tăng của sản phẩm biển...

Cà Mau đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ nguồn tài nguyên, môi trường sinh thái, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo; phát triển và quản lý bền vững kinh tế biển của tỉnh theo phương thức tổng hợp, quản trị biển dựa vào không gian, liên ngành với sự tham gia thực chất của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tỉnh chú trọng đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo hiện đại, hiệu quả và bền vững; xây dựng Cà Mau dần trở thành trung tâm chế biến thủy sản, trung tâm năng lượng tái tạo của vùng và cả nước. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đa dạng các loại hình du lịch, tăng cường hợp tác, liên kết du lịch trong và ngoài tỉnh. Tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn và tăng cường huy động nguồn lực để đầu tư phát triển.

Trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tăng cường đoàn kết, thống nhất, tạo thành sức mạnh tổng hợp, đổi mới sáng tạo, năng động hơn cùng nhau tận dụng tối đa, khai thác triệt để mọi thời cơ, cơ hội phát triển, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra./.

Kim Há (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phat-trien-ca-mau-tro-thanh-trung-tam-kinh-te-bien-ben-vung/893655.vnp