Phát triển bền vững (SDG) - Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn

  6 liên quanGốc

  Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC) và Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) thống nhất lấy ngày 14/10 hằng năm là Ngày Tiêu chuẩn Thế giới.

  Những ngôi nhà ''thích ứng với biến đổi khí hậu'' ở vùng sông nước Cà Mau. Ảnh minh họa: Kim Há/TTXVN

  Đây là ngày hội truyền thống của những người làm công tác tiêu chuẩn trên toàn cầu và là dịp để tôn vinh lợi ích của hoạt động tiêu chuẩn hóa trong đời sống kinh tế - xã hội.

  Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10 năm nay với thông điệp đưa ra trên toàn thế giới "Tiêu chuẩn phục vụ cho phát triển bền vững (SDG) - Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn".

  Nội dung thông điệp nêu rõ: Các mục tiêu phát triển bền vững (SDG), nhằm giải quyết sự mất cân bằng xã hội, phát triển nền kinh tế bền vững và làm chậm tốc độ biến đổi khí hậu, hàm chứa nhiều tham vọng. Để đạt được các mục tiêu này sẽ đòi hỏi sự hợp tác của nhiều đối tác nhà nước và tư nhân, đồng thời cần sử dụng tất cả các công cụ sẵn có, bao gồm cả các tiêu chuẩn quốc tế và đánh giá sự phù hợp.

  Cuộc chiến căng thẳng chống lại đại dịch COVID-19 toàn cầu dai dẳng cho thấy sự cần thiết phải giải quyết các mục tiêu phát triển bền vững một cách bao trùm, nhằm củng cố các cộng đồng xã hội, làm cho mọi người trên thế giới trở nên kiên cường hơn và công bằng hơn. Thông điệp Ngày tiêu chuẩn thế giới đề nghị tất cả người dân trên thế giới trong một sứ mệnh khẳng định tầm quan trọng của các mục tiêu phát triển bền vững để có thể gây dựng trở lại tốt đẹp hơn trước. Trong quá trình theo đuổi mục tiêu này, tiêu chuẩn càng trở nên thích hợp và cần thiết hơn bao giờ hết.

  Toàn bộ hệ thống tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên sự cộng tác. Đó là minh chứng cho sức mạnh của sự hợp tác và niềm tin rằng chúng ta mạnh hơn tổng thể các bộ phận hợp thành. Bằng cách hợp tác cùng nhau, chúng ta đang trao quyền cho mọi người với những giải pháp trong thế giới thực để đối mặt trực tiếp với các thách thức về tính bền vững.

  Với tinh thần này, chúng ta đang tham gia vào một hành trình Ngày Tiêu chuẩn Thế giới kéo dài nhiều năm nhằm thể hiện nhiều cách thức mà các tiêu chuẩn quốc tế đóng góp vào sự thành công của các mục tiêu phát triển bền vững. Chúng ta hợp tác cùng nhau để đẩy nhanh Chương trình nghị sự 2030, với các tiêu chuẩn phục vụ các SDG và tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn.

  TTXVN/Báo Tin tức

  Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/phat-trien-ben-vung-sdg-tam-nhin-chung-cho-mot-the-gioi-tot-dep-hon-20211014095749978.htm