Phát triển ba hành lang kinh tế sông Mê Công

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Các nước khu vực sông Mê Công cần phải nỗ lực gấp đôi để điều chỉnh lại chi phí giao dịch cũng như giao thông qua biên giới, đảm bảo giao thương giữa các nước được thuận tiện và hưng thịnh.

    Bộ trưởng 6 nước sông Mê Công vừa nhất trí thúc đẩy phát triển ba hành lang kinh tế được ưu tiên trong khu vực: Hành lang Đông – Tây, Nam - Bắc và kinh tế phía Nam. Tại Diễn đàn hành lang kinh tế tiểu vùng sông Mê Công lần thứ hai diễn ra tại Phnom Penh, Bộ trưởng các nước Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam nhấn mạnh rằng các hành lang kinh tế này cần được thúc đẩy phát triển cho kinh tế toàn vùng. Theo Phó Chủ tịch ADB, ông Lawrence Greenwood, với hệ thống đường bộ và cơ sở vật chất tốt, cam kết này hứa hẹn một tương lai phát triển kinh tế tốt của khu vực. Lúc này, các nước khu vực sông Mê Công cần phải nỗ lực gấp đôi để điều chỉnh lại chi phí giao dịch cũng như giao thông qua biên giới để đảm bảo giao thương giữa các nước được thuận tiện và hưng thịnh. Sáng kiến này cũng sẽ giúp cải thiện môi trường kinh doanh trong khu vực, thúc đẩy đầu tư phát triển. Việc đưa ra các chính sách và khung pháp lý sẽ tạo các cơ hội mới cho khu vực tư nhân và thu hút sự đóng góp của các doanh nghiệp vào tăng trưởng của hành lang kinh tế. Bên lề diễn đàn, Campuchia và Thái Lan đã ký thỏa thuận thúc đẩy trao đổi giao thông giữa hai nước, giải quyết các vấn đề về giao thông đường biển, một rào cản đối với thương mại qua biên giới cũng như hoạt động du lịch giữa hai nước.

    Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/chinh-tri/view.aspx?news_id=270648