Phát triển ẩm thực Việt thành thương hiệu quốc gia

Ẩm thực được coi là một trong những 'Mỏ vàng', khai thác giá trị ẩm thực cũng là một mục tiêu quan trọng để phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. Trong năm 2023, việc 103 nhà hàng, quán ăn được vinh danh với 4 giải thưởng, trong đó có 4 nhà hàng được gắn sao Mi-sơ-lanh đã góp phần nâng tầm ẩm thực Việt cũng như vị thế của ngành kinh tế xanh trên trên trường quốc tế.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/phat-trien-am-thuc-viet-thanh-thuong-hieu-quoc-gia-103841.htm