Phạt tới 70 triệu đồng nếu không dán nhãn năng lượng

Theo Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ban hành ngày 12/9/2011, kể từ ngày 1/1/2013, sẽ thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc với nhóm thiết bị gia dụng và thiết bị công nghiệp gồm đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện, quạt điện, máy thu hình, máy biến áp phân phối, động cơ điện. Còn từ 1/1/2014, thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc với tủ giữ lạnh thương mại và từ 1/1/2015, thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc với xe ôtô con từ 7 chỗ trở xuống.

Nhãn năng lượng.

Trong hội thảo “Quản lý tiết kiệm năng lượng” tại TP.HCM ngày 14/3/2011, ông Phạm Huy Phong, Phó giám đốc Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TP.HCM, cho biết Thủ tướng Chính phủ đang xem xét dự thảo quyết định tiến hành lộ trình dán nhãn bắt buộc cho những sản phẩm, thiết bị phải dán nhãn năng lượng. Do vậy, những nhóm sản phẩm có hành vi không thực hiện dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng sẽ bị xử phạt hành chính.

Cụ thể, Nghị định 73/2011/NĐ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ quy định, đối với hành vi không thực hiện dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng sẽ có các mức xử phạt như sau: Phạt cảnh cáo đối với vi phạm lần thứ nhất; Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm lần thứ hai; Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm lần thứ ba; Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp sai thông tin hiệu suất năng lượng trên nhãn năng lượng so với Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng của phương tiện, thiết bị được cơ quan có thẩm quyền cấp; Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị không đúng với giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng, dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị khi chưa được cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng.

Để đăng ký dán nhãn năng lượng, doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ hồ sơ như các thông số kỹ thuận của phương tiện, thiết bi, kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng, giấy đề nghị dán nhãn năng lượng. Bộ Công Thương sẽ là đơn vị tổ chức thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng.