Phạt tiền nhiều cá nhân, doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

  Gốc

  UBCKNN ban hành thêm nhiều quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với nhiều doanh nghiệp và cá nhân trong tháng 2/2020.

  Phạt tiền nhiều cá nhân, doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

  Doanh nghiệp thép Việt Ý: phạt 140 triệu đồng

  Ngày 12/02/2020, UBCKNN quyết định phạt Công ty Cổ phần thép Việt - Ý (mã chứng khoán VIS) tổng số tiền 140 triệu đồng. Nguyên nhân do Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ và vi phạm quy định về quản trị công ty.

  Trong đó: Phạt tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật các tài liệu như Giải trình kết quả kinh doanh sau kiểm toán năm 2017, 2018; công bố thông tin không đúng thời hạn các thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Thông báo và tài liệu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản ngày 08/5/2018; Báo cáo ngày 02/02/2018; Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 10/7/2018; Quyết định ngày 24/7/2019; Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018. Công ty CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2018, 2019 có nội dung chưa đầy đủ.

  Phạt tiền 70 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của cổ đông. Cụ thể, theo báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty, trong năm 2018, Công ty có các giao dịch với Công ty TNHH Thương mại Thái Hưng là tổ chức có liên quan của Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng (cổ đông Công ty). Tuy nhiên, giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Thương mại Thái Hưng trong năm 2018 chưa được Đại hội đồng cổ đông /Hội đồng quản trị thông qua.

  Nhiều cá nhân bị phạt

  Trước đó ngày 10/02/2020 bà bị phạt 31,25 triệu đồng. Nguyên nhân do bà Thu Hà đã báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

  Ngày 13/2/2020, ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư và phát triển xây dựng (mã chứng khoán DIG) bị phạt 22,5 triệu đồng. Nguyên nhân do ông Tuấn đã báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

  Cùng ngày 13/2/2020, bà La Mỹ Phượng, nhà đầu tư cá nhân, bị phạt 25 triệu đồng. Nguyên nhân, do bà Phượng đã báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng. ông Đỗ Đức Toan, Kế toán trưởng CTCP Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn (mã chứng khoán TSG) bị phạt 12,5 triệu đồng. Nguyên nhân do ông Toan đã báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch. Các quyết định trên đều có hiệu lực từ ngày ký.

  Trước đó, ngày 4/2/2020, UBCKNN cũng ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với ông Kim Ngọc Nhân, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMVietnam (mã chứng khoán CMS) số tiền 45 triệu đồng. Nguyên nhân, do ông Nhân đã giao dịch không đúng khối lượng đã đăng ký và không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

  Ngày 31/1/2020 đã ban hành quyết định phạt đối với ông Đặng Hoàng Tuấn, một nhà đầu tư cá nhân có địa chỉ tại số 317c/9 đường 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tổng số tiền 80 triệu đồng. Trong đó: Phạt tiền 50 triệu đồng do ông Tuấn đã không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành. Ngoài ra ông Tuấn còn bị phạt tiền 30 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

  K.Huyền

  Theo TPO

   Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/phat-tien-nhieu-ca-nhan-doanh-nghiep-vi-pham-trong-linh-vuc-chung-khoan-20180504224234686.htm