Phạt tiền nếu chậm đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán

Từ ngày 15-12, các doanh nghiệp như doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã chào bán cổ phần ra công chúng (IPO) sẽ bị phạt hành chính lên đến 400 triệu đồng nếu không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán không đúng thời hạn quy định.

Phạt tiền nếu chậm đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán - Ảnh 1

Phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) vào tháng 9-2014. Ảnh: Thu Nguyệt

Theo Nghị định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, từ ngày 15-12-2016, những doanh nghiệp thuộc diện bắt buộc phải đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán nhưng thực hiện chậm đến một tháng sẽ bị phạt 10-30 triệu đồng.

Mức phạt này tăng dần theo thời gian chậm đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán. Theo đó, doanh nghiệp sẽ bị phạt lên đến 400 triệu đồng nếu không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng.

Đây là quy định mới được bổ sung so với Nghị định số 108/2013/NĐ-CP. Trước đây, theo Nghị định 108, các hành vi này không bị xử phạt hành chính.

Mới đây, để đẩy nhanh việc giao dịch cổ phần của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa trên sàn UPCom, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 115/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 196/2011/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Theo đó, từ ngày 1-11-2016, doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch với thời hạn quy định cụ thể.

Trong đó, trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo xác nhận kết quả bán đấu giá của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đưa cổ phần vào giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCom. Giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên trên hệ thống giao dịch UPCom được xác định trên cơ sở giá thanh toán bình quân.

Có nghĩa là, các doanh nghiệp nhà nước ngay khi đấu giá, chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) phải gắn luôn với đăng ký giao dịch cổ phần trên UPCom. Đây được đánh giá là thay đổi mang tính kỹ thuật, nhưng tạo hiệu ứng đột phá đối với vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Trước đó, vào tháng 9-2014, Thủ tướng Chính phủ cũng ra quyết định, yêu cầu doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa phải thực hiện các thủ tục để cổ phiếu được sớm giao dịch trên sàn giao dịch UPCom, cũng như trên sàn chứng khoán.

Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 1-11-2014, trong thời hạn 90 ngày sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa phải hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung tại trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCom theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán, doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa phải thực hiện các thủ tục để đưa cổ phiếu vào giao dịch trên sàn chứng khoán, trong thời hạn tối đa một năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nếu đã chuyển thành công ty cổ phần trước ngày có hiệu lực của Quyết định 51/2014, tức trước ngày 1-11-2014, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa phải đăng ký giao dịch và niêm yết trong thời hạn tối đa một năm kể từ ngày 1-11-2014.