Phát ốm vì họp

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ông Patrick Lencioni, Chủ tịch hãng The Tabie Group, tư vấn về quản trị ở San Francisco Baytrea có viết cuốn sách “Chết vì hội họp” dày tới 320 trang. Có mấy điều đọng lại khi đọc cuốn sách này.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=36158