Phạt một doanh nghiệp vi phạm quy định bảo vệ môi trường hơn 993 triệu đồng

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường Ánh Dương hơn 993 triệu đồng do vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Phạt một doanh nghiệp vi phạm quy định bảo vệ môi trường hơn 993 triệu đồng - Ảnh 1

Công ty bị xử phạt về các hành vi: Chôn lấp chất thải rắn thông thường không đúng nơi quy định; tiếp nhận chất thải rắn thông thường nhưng không có biện pháp xử lý; chuyển giao, cho, bán chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định; chuyển giao, cho, bán chất thải nguy hại cho tổ chức, cá nhân không có đủ điều kiện về quản lý, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại; xử lý chất thải nguy hại khi không có giấy phép quản lý chất thải nguy hại. Một trong những hành vi vi phạm cụ thể là công ty đã chôn lấp trái phép chất thải công nghiệp tại trụ sở nhà máy (tổ 171, khối phố Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). Ngoài ra, công ty phải chi trả kinh phí giám định, đo đạc, phân tích mẫu môi trường số tiền hơn 8,2 triệu đồng.