Phát miễn phí sách niên giám điện thoại những trang vàng tại TP HCM

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Từ ngày 25/2 - 25/3/2008, 2 Công ty điện thoại đông và Công ty điện thoại Tây (trực thuộc Viễn thông TP.HCM) sẽ phát miễn phí sách Niên Giám điện thoại những trang vàng khi các thuê bao điện thoại cố định, nhà riêng của VNPT tại TP HCM mang hóa đơn thanh toán cước điện thoại tháng 1/2008 đến các điểm giao dịch của 2 công ty....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=112&subjectID=14175