Phát huy vai trò ưu tú, có nhiều sáng kiến đóng góp cho xã hội, cho MTTQ Việt Nam

Phát biểu tại buổi tổng kết công tác của Hội đồng tư vấn Dân chủ - pháp luật, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn mong muốn “các cụ, các vị tiếp tục phát huy vai trò ưu tú, có nhiều sáng kiến đóng góp cho xã hội, cho MTTQ Việt Nam”.

Phát huy vai trò ưu tú, có nhiều sáng kiến đóng góp cho xã hội, cho MTTQ Việt Nam - Ảnh 1

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn (HĐTV) Dân chủ - pháp luật, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức tổng kết công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017; Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” cho các thành viên HĐTV Dân chủ - pháp luật.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; GS Trần Ngọc Đường - Chủ nhiệm HĐTV Dân chủ - pháp luật chủ trì buổi tổng kết.

Năm 2016, HĐTV Dân chủ - pháp luật hoạt động thường xuyên, tích cực, nhiệt tình, các ý kiến tham gia góp ý chất lượng, phong phú, đa dạng, sâu sắc có cơ sở lý luật và thực tiễn được nhiều cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá cao.

Trong công tác tham gia xây dựng pháp luật, trong năm 2016, HĐTV Dân chủ pháp luật đã tổ chức 7 hội nghị tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tham gia giám sát, khảo sát công tác dân chủ pháp luật như giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại một số tỉnh thành phố…

Trong năm 2017, chương trình công tác của HĐTV Dân chủ - pháp luật sẽ tham vấn cho Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đề xuất những nội dung kiến nghị với các cơ quan chức năng có các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước gắn với việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tham vấn, đề xuất những nội dung, vụ việc cụ thể để triển khai các hoạt động giám sát đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài, phức tạp…

HĐTV Dân chủ - pháp luật cũng sẽ tham gia giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở tại một số địa phương.

Tham gia phản biện xã hội đối với một số Luật như Luật bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động, Tham gia phản biện xã hội theo yêu cầu của Ban thường trực. Góp ý kiến vào các dự án Luật…

Để việc tham gia góp ý, phản biện xã hội của HĐTV đạt hiệu quả, chất lượng, khắc phục việc góp ý một chiều, không nhận được ý kiến phản hồi, tiếp thu của các cơ quan chủ trì, soạn thảo, HĐTV dân chủ - pháp luật đề nghị Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam kiến nghị xây dựng, hoàn thiện cơ chế, trách nhiệm tiếp thu, phản hồi của các cơ quan chủ trì, soạn thảo.

HĐTV Dân chủ - pháp luật cũng đề nghị Ban Thường trực bố trí, tạo điều kiện cho Hội đồng được tổ chức các cuộc khảo sát độc lập, hoặc kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết do Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì tổ chức ở địa phương để tăng cường thực tiễn, trao đổi kinh nghiệm để năm thêm tình hình công tác Mặt trận ở cơ sở qua đó bổ trợ cho việc góp ý, phản biện xã hội đảm bảo tính thực tiễn, khách quan.

Phát biểu tại buổi tổng kết, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, thời gian qua, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã nhận được sự tham gia đóng góp nhiệt tình, thiết thực của các cụ, các vị trên nhiều lĩnh vực của công tác Mặt trận nhất là công tác Dân chủ - pháp luật như tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với nhiều dự thảo luật, pháp lệnh; tư vấn cho Ban Thường trực về giám sát việc tuân thủ pháp luật về bầu cử, về giải quyết khiếu nại tố cáo; tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học như giám sát và phản biện xã hội; mở rộng và đảm bảo dân chủ thực sự trong bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Mặt trận tham gia đấu tranh chống tham nhũng; đổi mới các mối quan hệ của MTTQ với các cơ quan trong hệ thống chính trị và nhiều công tác khác liên quan đến công tác Mặt trận.

“Những tình cảm, trách nhiệm đó của các cụ, các vị, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam hết sức trân trọng, cảm kích. Mong các cụ, các vị tiếp tục phát huy vai trò ưu tú, có nhiều sáng kiến đóng góp cho xã hội, cho MTTQ Việt Nam” - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Về nhiệm vụ trong năm 2017, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Trần Thanh Mẫn đề nghị HĐTV Dân chủ pháp luật tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm tham gia đóng góp vào các vấn đề liên quan đến nhân dân, sự phát triển của đất nước; những vấn đề liên quan đến dân chủ pháp luật, tham gia góp ý, giám sát và phản biện xã hội

Trong năm 2017, HĐTV Dân chủ pháp luật phải có sự đổi mới, chọn trọng tâm trọng điểm có sự lan tỏa trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội nên có những hội nghị chuyên đề, việc giám sát tuân thủ pháp luật, chú ý đến những vụ việc quan trong hơn là giám sát về văn bản.

Cùng với đó, cần chủ động tăng cường việc khảo sát thực tiễn trao đổi kinh nghiệm với các địa phương để có thêm chất liệu trong đánh giá những vấn đề liên quan đến mảng dân chủ pháp luật…

Nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam để tỏ lòng tri ân đối với các vị đã có thành tích đóng góp cho công tác Mặt trận, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” cho 11 thành viên qua các nhiệm kỳ HĐTV Dân chủ pháp luật đã có những đóng góp, cống hiến tích cực, lâu dài cho hoạt động của MTTQ Việt Nam nhất là trong lĩnh vực tham gia xây dựng pháp luật và phản biện xã hội.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” cho các cụ, các vị là thành viên HĐTV qua các nhiệm kỳ.

Phát huy vai trò ưu tú, có nhiều sáng kiến đóng góp cho xã hội, cho MTTQ Việt Nam - Ảnh 2

Phát huy vai trò ưu tú, có nhiều sáng kiến đóng góp cho xã hội, cho MTTQ Việt Nam - Ảnh 3

Phát huy vai trò ưu tú, có nhiều sáng kiến đóng góp cho xã hội, cho MTTQ Việt Nam - Ảnh 4

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” cho các cụ, các vị.

Trung Hiếu

Từ khóa

hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật các cụ các vị kỷ niệm chương