Phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong các chương trình, hoạt động phát triển thành phố

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm qua, các hội thành viên của Liên hiệp hội được chia thành 3 khối chuyên ngành: khối y - dược, khối hội kỹ thuật - công nghệ và khối hội khoa học xã hội nhân văn, giúp kết nối hỗ trợ các hội thành viên, thúc đẩy hoạt động các hội tốt hơn. Các hoạt động hội nghị, hội thảo diễn ra sôi nổi. Liên hiệp hội đã chủ trì tổ chức và phối hợp các hội thành viên tổ chức được 10 cuộc hội thảo. Trong đó, có nhiều hội thảo mang tính cấp vùng và được đánh giá cao như: Hội thi - Triển lãm - Hội thảo Hoa lan mở rộng TP Cần Thơ lần thứ VII năm 2022, hội thảo đánh giá 10 năm tổ chúc Hội thi sáng tạo kỹ thuật… Đặc biệt, tổ chức thành công Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP Cần Thơ năm 2022, thu hút hơn 650 đề tài toàn thành phố. Tại cuộc thi cấp toàn quốc, Cần Thơ có 4 giải pháp đạt các giải: Nhì, Ba và Khuyến khích. Các hội thành viên có nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tư vấn, giám sát và phản biện xã hội; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí… diễn ra thường xuyên và hiệu quả. Năm 2022, có 23 nhà khoa học, trí thức tiêu biểu được thành phố tôn vinh, khen thưởng…

Năm 2023, Liên hiệp hội tiếp tục vận động, tập hợp đội ngũ trí thức, nhà khoa học đóng góp trí tuệ vào các chương trình, đề án, dự án quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Phối hợp với các sở, ngành, các hội thành viên tổ chức các hội thi, hội thảo qui mô, hữu ích. Nghiên cứu thành lập Câu lạc bộ hợp tác quốc tế trực thuộc Liên hiệp hội nhằm kết nối, tăng cường tiềm lực hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ…

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp về cơ chế, chính sách còn khó khăn, vướng mắc, về hướng phát triển của Liên hiệp hội và các hội thành viên... Trong đó, kiến nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên mô quan tâm đến việc mời các nhà khoa học tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chương trình, dự án chuẩn bị đầu tư để thực hiện đặt hàng lấy ý kiến trước khi trình UBND thành phố phê duyệt.

Ông Nguyễn Ngọc Hè ghi nhận những kiến nghị, đề xuất và đánh giá cao kết quả mà Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật TP Cần Thơ đạt được trong năm qua. Đồng thời, yêu cầu kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội và các hội thành viên; tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung hoạt động; phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong các chương trình, hoạt động phát triển thành phố…

Dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong hoạt động hội năm 2022.

Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong hoạt động hội năm 2022.

Tin, ảnh: CÁT ĐẰNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/phat-huy-vai-tro-tri-tue-cua-doi-ngu-tri-thuc-nha-khoa-hoc-trong-cac-chuong-trinh-hoat-dong-phat--a155164.html