Phát huy vai trò tích cực của các cấp Hội Nông dân

Xác định rõ công tác xóa đói giảm nghèo là một trong những mục tiêu trọng tâm, các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội đã linh hoạt, sáng tạo triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước giúp hội viên phát triển kinh tế, tích cực xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Phát huy vai trò tích cực của các cấp Hội Nông dân - Ảnh 1

Một hộ dân ở huyện Chương Mỹ vay vốn Quỹ hội Nông dân chăn nuôi gà cho thu nhập cao.

Nhằm từng bước xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho hội viên, các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội luôn bám sát thực trạng đời sống của hội viên để tìm ra nguyên nhân dẫn tới đói nghèo. Qua đó, Hội Nông dân thành phố đã xây dựng được 166 mô hình kinh tế tập thể; 1.394 mô hình kinh tế hộ; 275 câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; đồng thời hỗ trợ nông dân xây dựng 1.122 mô hình trình diễn về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn…

Chỉ tính 9 tháng qua, Hội Nông dân thành phố đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật được 1.675 lớp với 175.033 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Nhờ đó, toàn thành phố hiện có 324.605 hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp, trong đó: Cấp trung ương 572 hộ; cấp thành phố 4.575 hộ; cấp huyện 81.511 hộ; cấp cơ sở 237.947 hộ. Hiện tại, toàn thành phố chỉ còn 65.377 hộ nghèo theo tiêu chí mới, chiếm 3,64%; hộ cận nghèo 34.005 hộ, chiếm 1,89% dân số.

Ngoài ra, để giúp hội viên nông dân nghèo có thêm vốn sản xuất, các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân tương trợ, giúp đỡ các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn hàng nghìn ngày công và trên 2 tỷ đồng; vận động hội viên tham gia ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học với tổng số tiền 546,7 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân thành phố đã xây, sửa chữa 45 ngôi nhà cho hội viên nghèo với số tiền trên 675 triệu đồng, trong đó Hội Nông dân trực tiếp giúp đỡ là 23 hộ, với số tiền hơn 400 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng 4.320 suất quà trị giá gần 1,2 tỷ đồng cho hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Quỹ Hỗ trợ nông dân, người bạn đồng hành cùng nông dân đã cho vay 484 dự án với gần 160,3 tỷ đồng để hội viên phát triển kinh tế. Hội Nông dân thành phố còn phối hợp với Công ty Hà Anh, Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển, Công ty Phân bón Tiến Nông tín chấp mua trên 5.000 tấn phân bón các loại theo phương thức trả chậm để hỗ trợ nông dân trên địa bàn thành phố.

Ông Trịnh Thế Khiết, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội cho biết: Để thực hiện tốt chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo, các cấp Hội thường xuyên nắm bắt những chương trình phát triển kinh tế của thành phố, khảo sát đời sống và tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới đói nghèo của hội viên. Từ đó, Hội Nông dân thành phố phối hợp với các sở, ngành, UBND các cấp hỗ trợ kịp thời cho hội viên; triển khai các chương trình phối hợp hoạt động có nội dung, kế hoạch thực hiện cụ thể; công tác chỉ đạo tập trung, có trọng tâm, giải quyết dứt điểm từng việc, kịp thời nhân rộng điển hình tiên tiến.

Đặc biệt, Hội Nông dân thành phố luôn chú trọng đẩy mạnh công tác dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho nông dân, tạo điều kiện vay vốn để nông dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống và làm giàu. Cụ thể, Hội Nông dân thành phố đã phối hợp với các sở, ngành dạy nghề được 146 lớp, cho 5.100 hội viên nông dân, sau khi học nghề có trên 5.000 hội viên có việc làm. Từ nay đến cuối năm, Hội Nông dân thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xây dựng nông thôn mới, vận động hội viên nông dân thực hiện và tham gia bình xét gia đình văn hóa; đồng thời rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí mới để hỗ trợ kịp thời cho hội viên vay vốn và đào tạo nghề từng bước ổn định cuộc sống.

Phúc Bản