Phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp

QĐND Online - Những năm vừa qua công tác giáo dục Quốc phòng – An ninh (GDQP – AN) luôn được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế xác định vừa là nội dung cơ bản xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, vừa là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược xây dựng nguồn nhân lực, góp phần phát triển KT-XH, củng cố, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND vững chắc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Việt Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Khó khăn chung trong việc làm tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND đối với việc thực hiện nhiệm vụ QS - QP nói chung và công tác GDQP - AN nói riêng đó là việc hiểu và vận dụng cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự làm tham mưu” ở các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp, nhất là ở các ở cơ sở và các thành phần kinh tế. Mặt khác, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội trên địa bàn bên cạnh thuận lợi cũng còn không ít những khó khăn thách thức nhất định trực tiếp ảnh hưởng, chi phối đến công tác GDQP - AN”. Tìm hiểu thực tế chúng tôi được biết, TT Huế là địa bàn trọng điểm về QP – AN của cả nước. Những năm vừa qua, trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định về ANCT và TTATXH; tình hình tôn giáo và các hoạt động tôn giáo diễn ra tương đối phức tạp, khó lường, đối tượng chức sắc, chức việc và các tầng lớp giáo dân đa dạng và phức tạp; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn; đời sống cũng như công ăn việc làm của một bộ phận nhân dân thiếu ổn định; bên cạnh đó thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai mưa bão, lũ lụt. Đối tượng của công tác GDQP – AN trên địa bàn tỉnh tương đối đa dạng và phức tạp; nhận thức của một bộ phận cán bộ chủ trì lãnh đạo, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể các cấp và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ QP - AN còn đơn giản, phiến diện, cho rằng đây là chức năng, nhiệm vụ của LLVT. Đội ngũ báo cáo viên vừa mỏng, lại không chuyên trách; điều kiện kinh phí, cơ sở vật chất, trường lớp, sân bãi bảo đảm cho công tác GDQP - AN còn nhiều thiếu thốn. Thực tế trên đã đặt ra cho công tác GDQP – AN của tỉnh TT Huế không ít những khó khăn, thách thức trước yêu cầu, nhiệm vụ QP - AN nói chung và công tác GDQP - AN nói riêng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác GDQP – AN; hàng năm, cơ quan Thường trực HĐ GDQP – AN tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ QP - AN nói chung và công tác GDQP - AN nói riêng; các cấp ủy đã cụ thể hóa thành nghị quyết lãnh đạo; trên cơ sở đó chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành và các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ GDQP – AN một cách đồng bộ, có chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Hàng năm, thông qua các hình thức biện pháp đa dạng phong phú như: Mở các lớp bồi dưỡng tập trung; tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn; tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng; thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập cụm, khu vực phòng thủ; tổ chức các cuộc hội thi, hội thao; gặp mặt, tọa đàm, giao lưu, nói chuyện thời sự; tham quan truyền thống ...nhằm tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng cho các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao cảnh giác cách mạng trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân. Nét đột phá năm nay là Đảng ủy quân sự tỉnh là đã tổ chức thành công hội thi bí thư chi bộ giỏi cho 29 đồng chí bí thư hoặc phó bí thư chi bộ về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đạt chất lượng tốt và tham gia cấp Tỉnh ủy tổ chức đều đạt giải nhất về tập thể và cá nhân. Đồng thời phối hợp tổ chức hội thi Bí thư chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn giỏi năm 2009 đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Thông qua đó bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp đối với nhiệm vụ QP - AN nói chung và công tác GDQP - AN nói riêng. Đại tá Đặng Ngọc Nghĩa - Chỉ huy trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐ GDQP - AN tỉnh cho biết: “Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch của HĐ GDPQ - AN tỉnh, Bộ CHQS đã làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND về công tác GDQP - AN; xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả. Nét mới trong công tác GDQP - AN của tỉnh năm nay là đã tăng được số lượng lớp và mở rộng được đối tượng giáo dục, bồi dưỡng. Thông qua việc làm tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác GDQP - AN đã làm chuyển biến căn bản nhận thức, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đối với công tác QP - AN, nhiều năm liền được cấp trên đánh giá là tỉnh hoàn thành xuất sắc công tác GDQP - AN”. Nhận thức rõ vị trí tầm quan trọng của công tác GDQP - AN là nội dung cơ bản của công tác xây dựng nền QPTD; vừa là mang tính cấp thiết trước mắt, đồng thời mang tính chiến lược lâu dài, góp phần xây dựng nền QPTD gắn với thế trận ANND, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn; những năm qua, Thường trực HĐ GDQP - AN tỉnh đã tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức quán triệt, học tập sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên về công tác GDQP - AN đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Bộ CHQS với chức năng là cơ quan thường trực giúp cho HĐ GDQP - AN của tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị địa phương tiến hành triển khai các nội dung GDQP - AN sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đội ngũ báo cáo viên, thông tin viên, cộng tác viên và giáo viên các cấp. Qua đó đã giáo dục tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước mọi âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Năm 2009, Bộ CHQS đã tham mưu tổ chức tập huấn giáo trình cho cán bộ quản lý và giáo viên giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho 65 chức sắc, nhà tu hành và chức việc các tôn giáo. Đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Thường vụ Tỉnh ủy điều động đi bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho đối tượng 1 và 2 tại Học viện Quốc phòng và trường quân sự Quân khu theo đúng chỉ tiêu, kế hoạch. Trong năm 2009 hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch GDQP - AN cho các đối tượng, trong đó đã mở 1 lớp đối tượng 2 cho 67 đồng chí và 16 lớp đối tượng 3 cho 1.088 đồng chí. Chỉ đạo các huyện, thành phố và các Sở, Ban, ngành mở 37 lớp đối tượng 4 và 5 cho 4.412 đồng chí, 5 lớp cho 766 ĐVTN và 45.162 học sinh của 39 Trường THPT trên toàn tỉnh. Có thể nói, công tác GDQP – AN đã được Bộ CHQS tỉnh đến Ban CHQS các huyện, thành phố thường xuyên nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động tham mưu kịp thời và tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú đã chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; góp phần xây dựng yếu tố chính trị tinh thần, yếu tố con người trong củng cố nền QPTD, thế trận chiến tranh nhân dân và LLVT nhân dân vững chắc. LÊ XUÂN LIỆU