Phát huy vai trò của phụ nữ quân đội

  6 liên quanGốc

  Chiều 23-11, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tập huấn nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới (VSTBPN và BĐG); công tác phụ nữ trong Quân đội, trọng tâm là nghiên cứu những điểm mới trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020.

  Hội nghị tập huấn cũng định hướng một số nội dung về xây dựng Kế hoạch hành động VSTBPN và BĐG trong Quân đội giai đoạn 2021-2025; những vấn đề chính về tổ chức đại hội và xây dựng văn kiện đại hội phụ nữ các cấp trong Quân đội, tiến tới Đại hội PNQĐ lần thứ VII.

  Báo cáo viên Bùi Thị Hòa, Phó chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

  Báo cáo viên tham gia giới thiệu các chuyên đề trong Hội nghị Tập huấn gồm các đồng chí: Bùi Thị Hòa, Phó chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Trần Thị Bích Loan, Phó chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia VSTBPN Việt Nam, Phó vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Tham dự lớp tập huấn có gần 200 học viên là ủy viên thường trực, ủy viên Ban VSTBPN các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; Ban Chấp hành Hội phụ nữ thuộc các cơ quan, đơn vị khu vực Hà Nội.

  Các đại biểu tham dự hội nghị.

  Lớp tập huấn nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu tăng cường năng lực hoạt động bình đẳng giới và năng lực tham mưu công tác phụ nữ trong Quân đội cho thành viên Ban VSTBPN, cán bộ chuyên trách công tác phụ nữ, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là thực hiện tốt 2 nhiệm vụ lớn trong năm 2021 là: Tổ chức đại hội phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII; xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động VSTBPN và BĐG trong Quân đội giai đoạn 2021-2025.

  Tin, ảnh: HẢI VÂN

  Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/phat-huy-vai-tro-cua-phu-nu-quan-doi-644616