Phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh Việt Nam thực hiện nhiệm vụ cấp bách về xây dựng Đảng

Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI): "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", có ý nghĩa hết sức quan trọng, được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đặc biệt quan tâm.

Nghị quyết chẳng những đáp ứng rất trúng, đúng tâm tư nguyện vọng của đông đảo cựu chiến binh (CCB), nhân dân và những băn khoăn lâu nay về công tác xây dựng Đảng, mà còn tạo niềm tin, phấn khởi của CCB về công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

Có thể nói đây là lần đầu, một nghị quyết của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương được tổ chức triển khai bài bản, với quy mô lớn, trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và đề ra được những nhóm giải pháp có tính khả thi cao...

Ngay sau khi ban hành, nghị quyết đã được tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, hội viên CCB và nhân dân đồng tình, nhất trí cao và cho rằng, nghị quyết đã chỉ ra đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng và đề ra đúng các giải pháp để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, một số CCB và nhân dân cũng có phần băn khoăn, lo lắng rằng liệu nghị quyết lần này có được tổ chức thực hiện hiệu quả không, hay lại "đầu voi đuôi chuột", chỉ rầm rộ ở bước triển khai nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, còn bước tổ chức thực hiện cụ thể của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên thì chững lại hoặc rơi vào làm chung chung, lấy lệ?

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng, làm tốt công tác xây dựng Đảng là cơ sở để xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội CCB, đồng thời cũng là thiết thực góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, Hội CCB đã tập trung chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, coi đây là vấn đề then chốt có ý nghĩa quyết định để đưa nghị quyết vào cuộc sống, trong đó yêu cầu các cấp hội khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện một số việc cần làm ngay. Đó là:

- Các cấp hội nghiên cứu nắm vững Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị về thực hiện nghị quyết và của cấp ủy cùng cấp, hướng dẫn của các cơ quan, ban, ngành, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy địa phương và căn cứ vào tình hình thực tiễn để xây dựng kế hoạch cụ thể của hội thực hiện nghị quyết. Trước hết là, làm tốt ngay trong từng cán bộ, đảng viên, hội viên, trong các cấp hội; đồng thời chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tổ chức phổ biến, quán triệt nghị quyết và phát huy vai trò của các cấp hội, huy động mọi lực lượng, sử dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền giúp cán bộ, hội viên nhận thức đầy đủ và sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của nghị quyết, nắm vững những quan điểm chỉ đạo, những công việc, nội dung, phương châm tiến hành tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình trong thực hiện nghị quyết trên mỗi cương vị công tác, chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các cấp hội, cán bộ, hội viên phải thấy rõ xây dựng Đảng là công việc hệ trọng, khi thực hiện cần bình tĩnh, tỉnh táo, không nóng vội, cực đoan, giữ đúng nguyên tắc; đồng thời không tách mình ra ngoài cuộc để phê phán một cách tùy tiện theo cảm tính hoặc chỉ thấy những khuyết điểm, thiếu sót, sai lầm ở những địa phương khác, cơ quan khác và ở những người có chức, có quyền, còn mình thì "trong sạch"... Ở đây, mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên cần nhận thức đầy đủ mục tiêu của Nghị quyết T.Ư 4 đề ra là làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn, tổ chức đảng có sức chiến đấu cao hơn, đoàn kết nội bộ tốt hơn, gắn bó với nhân dân mật thiết hơn, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao hơn. Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch lợi dụng việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 để chia rẽ nội bộ Đảng, phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng.

- Tự phê bình và phê bình - Tổ chức góp ý xây dựng Đảng. Phát huy quyền dân chủ của mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên thực hiện tự phê bình và phê bình. Cấp trên trước, cấp dưới và đảng viên sau. Cấp trên cần thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình, đồng thời có hướng sửa chữa cụ thể để cấp dưới noi theo... Trước khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần có hình thức phù hợp lấy ý kiến gợi ý, gợi ý nội dung đi sâu kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Đồng thời cũng nên đề ra quy chế phù hợp để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về xây dựng Đảng nói chung, đóng góp cho cán bộ, đảng viên nói riêng. Bởi lẽ Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, thì việc để cho đông đảo nhân dân đóng góp ý kiến cho việc xây dựng Đảng là một việc làm rất cần thiết. Hơn nữa, trên thực tế không ít những vụ việc tham nhũng, tiêu cực lại do quần chúng nhân dân và báo chí phát hiện, tố giác. Tuy nhiên, việc lấy ý kiến này, Đảng cần có quy chế, cơ chế cụ thể, có sự lãnh đạo chặt chẽ để phát huy quyền dân chủ của nhân dân. Làm được như vậy sẽ tránh được tình trạng không ít người do bức xúc cá nhân hoặc bị kích động phát ngôn tùy tiện, tạo kẽ hở cho những người cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc gây rối. Cho nên trước hết, cần tiếp tục thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở hiện nay, đây là việc làm đúng với ý Đảng, lòng dân, nhưng cũng không ít địa phương vừa qua thực hiện chưa tốt.

Về tổ chức góp ý xây dựng Đảng: Đây là việc làm quan trọng trong triển khai thực hiện nghị quyết. Vì vậy, việc tổ chức góp ý xây dựng Đảng phải được chuẩn bị chu đáo, có kế hoạch cụ thể. Các cấp hội nghiên cứu kỹ các hình thức, phương pháp tổ chức cho các hội viên tham gia góp ý chu đáo, chặt chẽ, nghiêm túc, phải thật dân chủ, cởi mở; đề cao trách nhiệm, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, thẳng thắn, chân tình, khách quan, phải có tình thương yêu đồng chí, đồng đội thật sự, chịu trách nhiệm trước những ý kiến đóng góp của mình có đầy đủ cơ sở cho thực tiễn, không phát ngôn tùy tiện, không nể nang, né tránh; tập trung làm rõ những vấn đề bức xúc, trì trệ, yếu kém nhất hiện nay và đề xuất kiến nghị những giải pháp xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tránh thái độ thờ ơ "cho qua" hoặc thái độ cực đoan "nói cho đã", muốn lợi dụng góp ý để đả kích người khác, gây rối nội bộ. Khi góp ý, cần tập trung làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, của đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về những hạn chế, khuyết điểm của cơ quan, đơn vị; tại sao những hạn chế, khuyết điểm đã được góp ý nhiều năm, nhưng chưa được khắc phục.

- Nội dung góp ý là ba vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng đã được nghị quyết nêu rõ. Trong đó nội dung thứ nhất về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và từng đảng viên, của người đứng đầu về tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất. Các cấp hội phát huy vai trò của mình mà tham gia một cách tích cực và có hiệu quả nhất. Tuân thủ nguyên tắc hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước nhưng cần phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong việc làm tham mưu cho cấp ủy Đảng, vận động nhân dân và trực tiếp tham gia xây dựng Đảng.

Các cấp hội và hội viên cần tích cực tham mưu, thu thập ý kiến của CCB, của nhân dân về những chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và những chính sách liên quan đời sống nhân dân và CCB, nhạy bén phát hiện những vấn đề bất cập, hoặc mới phát sinh để phản ánh kịp thời, đề xuất những biện pháp có lý, có tình, đúng pháp luật cho cấp ủy, chính quyền xử lý. Tích cực phát hiện, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong bộ máy Nhà nước, nhưng cần có tổ chức, theo đúng đường lối quan điểm của Đảng, đúng pháp luật, không để kẻ địch lợi dụng chống phá.

Gắn việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết với tổ chức thành công đại hội các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ V Hội CCB Việt Nam (nhiệm kỳ 2012-2017). Các cấp hội quán triệt đầy đủ tinh thần của Nghị quyết T.Ư 4 đề ra để tiến hành tốt nhiệm vụ, nội dung của đại hội cấp mình, nhất là nội dung tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới mà trọng tâm là nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng và kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 4, bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Về xây dựng đội ngũ cán bộ: Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ hội, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp để phục vụ nhiệm vụ trước mắt; đồng thời đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển hội lâu dài. Duy trì thành nền nếp chế độ nhận xét đánh giá cán bộ; thực hiện đúng các quy định về giới thiệu bầu cử, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho nghỉ công tác... bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, công khai, công bằng. Cán bộ hội tuy vì độ tuổi mà không tham gia cấp ủy, nhưng nhiều hội viên đã có kinh nghiệm công tác Đảng sẽ tích cực tham gia phát hiện, giúp đỡ, bồi dưỡng cán bộ ở địa phương.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, các cấp hội cần gắn kết với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hội.

TRẦN HANH

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam