PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC TÔN GIÁO TRONG BẦU CỬ

Cùng với cả nước, những ngày qua, tỉnh Ninh Bình đang tích cực triển khai các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để có thêm thông tin, phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đỗ Việt Anh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2021/4/phat-huy-vai-tro-cua-cac-ton-giao-trong-bau-cu/552720