Phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp

Ngày 28-11, Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam phối hợp với Tạp chí Cộng sản đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới thời kỳ hội nhập".

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học tập trung phân tích, làm rõ các nhóm vấn đề cơ bản, cốt lõi như: Điều kiện chính trị, xã hội, điều kiện phát triển của nền nông nghiệp, nông thôn hiện nay; những thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức, đặc biệt là các rào cản đối với nông dân cần phải tháo gỡ; đề xuất, kiến nghị các giải pháp xây dựng cơ sở vững chắc cho việc giữ vững và phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới….

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa HND Việt Nam và Liên minh HTX Việt Nam để nông nghiệp Việt Nam phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đem lại lợi ích tốt hơn cho người nông dân và đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay. Trung ương HND Việt Nam phối hợp với Tạp chí Cộng sản sẽ xây dựng báo cáo kiến nghị các cơ quan chức năng; hai cơ quan sẽ cùng phối hợp nghiên cứu về vấn đề này, góp phần thực hiện thành công chủ trương, đường lối, các nghị quyết của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Sơn Tùng