Phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy giao lưu giữa Đồng Nai - Pháp

Sáng 17-4, Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024-2029.

Thực hiện: Thủy Tiên - Minh Hạnh - Ngọc Thành

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202404/phat-huy-vai-tro-cau-noi-thuc-day-giao-luu-giua-dong-nai-phap-1223ef1/