Phát huy truyền thống lực lượng tham mưu Công an Hà Tĩnh

Ngày 19/8/1945, Cách mạng tháng Tám thành công, cũng là ngày ra đời của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Theo đó, ngày 18/4/1946, tổ chức Văn phòng với chức năng, nhiệm vụ công tác tham mưu chính thức được thành lập theo Nghị định số 121 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức bộ máy Việt Nam Công an vụ. Và, ngày 18/4 hàng năm được chọn là ngày truyền thống của lực lượng Tham mưu CAND Việt Nam.

70 năm truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2016)

Phát huy truyền thống lực lượng tham mưu Công an Hà Tĩnh - Ảnh 1

Thượng tướng Trần Việt Tân - Thứ trưởng Bộ Công an trao cờ dẫn đầu thi đua cấp cơ sở cho Phòng Tham mưu (ngoài cùng bên trái) và các đơn vị thuộc Công an Hà Tĩnh

70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với lực lượng Tham mưu CAND cả nước, lực lượng Tham mưu Công an Hà Tĩnh không ngừng lớn mạnh, đóng góp nhiều thành tích quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới.

Ngay từ khi mới ra đời, Cơ quan Tham mưu Công an Hà Tĩnh đã thể hiện vai trò tham mưu đắc lực trong việc thu thập, xử lý thông tin về ANTT, đề xuất kế hoạch đấu tranh phòng, chống âm mưu phá hoại của bọn đế quốc, phong kiến, phản động, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Trong 2 cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, lực lượng Tham mưu Công an tỉnh, nòng cốt là các tổ “Tuyên, Nghiên, Huấn” trở thành trung tâm hoạch định các kế hoạch, phương án bảo vệ ANTT, trấn áp bọn phản động, bảo vệ an toàn hậu phương và chi viện cho chiến trường.

Sau ngày thống nhất đất nước, cách mạng Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn mới, công tác tham mưu trong lực lượng Công an Hà Tĩnh đã từng bước sắp xếp và đổi mới để phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới. Cùng với bộ phận tham mưu chung ở Phòng Tham mưu Công an tỉnh, các lực lượng tham mưu chuyên đề An ninh, Cảnh sát, Xây dựng lực lượng… đã làm tốt chức năng tham mưu trên tất cả các lĩnh vực.

Từ ngày tái lập tỉnh (tháng 9/1991), trong điều kiện khó khăn chung của toàn tỉnh, Phòng Tham mưu Công an tỉnh cùng với hệ thống công tác tham mưu (chuyên trách và bán chuyên trách) ở công an huyện, thị, thành phố và các phòng đã hoàn thành xuất sắc theo chức năng và nhiệm vụ được Bộ Công an quy định.

Phát huy truyền thống lực lượng tham mưu Công an Hà Tĩnh - Ảnh 2

Đội Trung tâm thông tin theo dõi màn hình chỉ huy hoạt động tại Công an Hà Tĩnh

Đáp ứng những yêu cầu của công tác công an trong tình hình hiện nay, công tác tham mưu trên lĩnh vực đảm bảo ANTT ngày càng chủ động, kịp thời, toàn diện, có chiều sâu. Theo đó, chủ động tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh để tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành hàng trăm chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, phương án và tổng kết nhiều chuyên đề..., chỉ đạo thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về ANTT, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và xã hội hóa công tác đảm bảo ANTT, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, đổi mới công tác nắm, phân tích, tổng hợp, xử lý tình hình, lực lượng tham mưu đã giúp lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng hàng nghìn chương trình, kế hoạch, phương án, quy chế và công văn, công điện chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc công an các đơn vị, địa phương thực hiện các chủ trương, giải pháp về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng cũng như giải quyết các vấn đề nổi lên về ANTT, không để phát sinh “điểm nóng”, nhất là tình hình liên quan đến an ninh biên giới, dân tộc, an ninh xã hội, an ninh nội bộ...

Công tác pháp chế, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư pháp; tổng kết lịch sử và quản lý khoa học ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, lực lượng đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo xử lý hàng trăm vụ, việc phức tạp về ANTT; phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến rõ nét, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của các tổ chức và công dân. Nổi bật là, tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện giai đoạn 3 Đề án 30 của Chính phủ và Đề án 301 của Bộ Công an về đơn giản hóa thủ tục hành chính, ban hành và thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính trong Công an Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2020.

Phát huy truyền thống lực lượng tham mưu Công an Hà Tĩnh - Ảnh 3

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tham mưu

Ghi nhận công lao của cán bộ, chiến sỹ lực lượng tham mưu Công an Hà Tĩnh trong 70 năm qua, Chủ tịch nước, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tặng thưởng nhiều Huân chương Chiến công, bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Từ năm 1991 đến nay, Phòng Tham mưu Công an tỉnh liên tục đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu; nhiều năm được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, nhiều đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn ngành, chiến sỹ thi đua cơ sở.

Thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Từ đó, đặt ra cho công tác công an nhiệm vụ rất nặng nề và khẩn trương. Hơn ai hết, lực lượng tham mưu phải nhận thức sâu sắc về những thuận lợi, khó khăn, thách thức đang đặt ra; nắm bắt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt công tác nắm tình hình, tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, kịp thời tham mưu đề xuất, phục vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các vấn đề mang tầm chiến lược và chủ động ứng phó, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh về ANTT… góp phần tích cực trong việc đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tô thắm thêm truyền thống “Vì nước quên thân – vì dân phục vụ” của lực lượng CAND.

Đại tá Lê Văn Sao

Giám đốc Công an Hà Tĩnh

Xem chi tiết

Phát hiện 35 vụ việc vi phạm trên lĩnh vực quản lý kinh tế

Phát huy truyền thống lực lượng tham mưu Công an Hà Tĩnh - Ảnh 4

(Baohatinh.vn) - Sáng 23/3, Công an Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm về công tác phòng ngừa, đấu tranh vi phạm, tội phạm trên lĩnh ...

Trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Phát huy truyền thống lực lượng tham mưu Công an Hà Tĩnh - Ảnh 5

Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 11/2016/TT-BCA quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...

Liên quan

Phát hiện 35 vụ việc vi phạm trên lĩnh vực quản lý kinh tế

Trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Ngày làm việc cuối năm ở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Xung kích trên mặt trận bảo đảm an ninh trật tự

Liên tiếp phá án, không để hình thành các tụ điểm phức tạp

Xem nhiều

70 năm truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2016)

Phát huy truyền thống lực lượng tham mưu Công an Hà Tĩnh - Ảnh 6

Thượng tướng Trần Việt Tân - Thứ trưởng Bộ Công an trao cờ dẫn đầu thi đua cấp cơ sở cho Phòng Tham mưu (ngoài cùng bên trái) và các đơn vị thuộc Công an Hà Tĩnh

70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với lực lượng Tham mưu CAND cả nước, lực lượng Tham mưu Công an Hà Tĩnh không ngừng lớn mạnh, đóng góp nhiều thành tích quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới.

Ngay từ khi mới ra đời, Cơ quan Tham mưu Công an Hà Tĩnh đã thể hiện vai trò tham mưu đắc lực trong việc thu thập, xử lý thông tin về ANTT, đề xuất kế hoạch đấu tranh phòng, chống âm mưu phá hoại của bọn đế quốc, phong kiến, phản động, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Trong 2 cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, lực lượng Tham mưu Công an tỉnh, nòng cốt là các tổ “Tuyên, Nghiên, Huấn” trở thành trung tâm hoạch định các kế hoạch, phương án bảo vệ ANTT, trấn áp bọn phản động, bảo vệ an toàn hậu phương và chi viện cho chiến trường.

Sau ngày thống nhất đất nước, cách mạng Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn mới, công tác tham mưu trong lực lượng Công an Hà Tĩnh đã từng bước sắp xếp và đổi mới để phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới. Cùng với bộ phận tham mưu chung ở Phòng Tham mưu Công an tỉnh, các lực lượng tham mưu chuyên đề An ninh, Cảnh sát, Xây dựng lực lượng… đã làm tốt chức năng tham mưu trên tất cả các lĩnh vực.

Từ ngày tái lập tỉnh (tháng 9/1991), trong điều kiện khó khăn chung của toàn tỉnh, Phòng Tham mưu Công an tỉnh cùng với hệ thống công tác tham mưu (chuyên trách và bán chuyên trách) ở công an huyện, thị, thành phố và các phòng đã hoàn thành xuất sắc theo chức năng và nhiệm vụ được Bộ Công an quy định.

Phát huy truyền thống lực lượng tham mưu Công an Hà Tĩnh - Ảnh 7

Đội Trung tâm thông tin theo dõi màn hình chỉ huy hoạt động tại Công an Hà Tĩnh

Đáp ứng những yêu cầu của công tác công an trong tình hình hiện nay, công tác tham mưu trên lĩnh vực đảm bảo ANTT ngày càng chủ động, kịp thời, toàn diện, có chiều sâu. Theo đó, chủ động tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh để tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành hàng trăm chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, phương án và tổng kết nhiều chuyên đề..., chỉ đạo thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về ANTT, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và xã hội hóa công tác đảm bảo ANTT, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, đổi mới công tác nắm, phân tích, tổng hợp, xử lý tình hình, lực lượng tham mưu đã giúp lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng hàng nghìn chương trình, kế hoạch, phương án, quy chế và công văn, công điện chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc công an các đơn vị, địa phương thực hiện các chủ trương, giải pháp về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng cũng như giải quyết các vấn đề nổi lên về ANTT, không để phát sinh “điểm nóng”, nhất là tình hình liên quan đến an ninh biên giới, dân tộc, an ninh xã hội, an ninh nội bộ...

Công tác pháp chế, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư pháp; tổng kết lịch sử và quản lý khoa học ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, lực lượng đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo xử lý hàng trăm vụ, việc phức tạp về ANTT; phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến rõ nét, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của các tổ chức và công dân. Nổi bật là, tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện giai đoạn 3 Đề án 30 của Chính phủ và Đề án 301 của Bộ Công an về đơn giản hóa thủ tục hành chính, ban hành và thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính trong Công an Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2020.

Phát huy truyền thống lực lượng tham mưu Công an Hà Tĩnh - Ảnh 8

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tham mưu

Ghi nhận công lao của cán bộ, chiến sỹ lực lượng tham mưu Công an Hà Tĩnh trong 70 năm qua, Chủ tịch nước, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tặng thưởng nhiều Huân chương Chiến công, bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Từ năm 1991 đến nay, Phòng Tham mưu Công an tỉnh liên tục đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu; nhiều năm được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, nhiều đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn ngành, chiến sỹ thi đua cơ sở.

Thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Từ đó, đặt ra cho công tác công an nhiệm vụ rất nặng nề và khẩn trương. Hơn ai hết, lực lượng tham mưu phải nhận thức sâu sắc về những thuận lợi, khó khăn, thách thức đang đặt ra; nắm bắt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt công tác nắm tình hình, tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, kịp thời tham mưu đề xuất, phục vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các vấn đề mang tầm chiến lược và chủ động ứng phó, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh về ANTT… góp phần tích cực trong việc đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tô thắm thêm truyền thống “Vì nước quên thân – vì dân phục vụ” của lực lượng CAND.

Đại tá Lê Văn Sao

Giám đốc Công an Hà Tĩnh

Xem chi tiết