Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, đưa Tổng công ty Xây dựng Hà Nội trở thành tập đoàn kinh tế mạnh

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Tổng công ty Xây dựng Hà Nội là một doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 1498/BXD-TCCB ngày 11-12-1982 trên cơ sở hợp nhất 12 đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141682&sub=128&top=38