Phát huy tiềm năng của lao động nữ

CĐCS Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình có 399 đoàn viên CĐ, trong đó có 158 đoàn viên nữ (chiếm 40%). Với đặc thù ngành, đa số lao động trong Cty phải làm đêm, làm ngoài trời trong thời tiết mưa nắng, bão úng. Với 2/3 là công nhân nữ trực tiếp vận hành các trạm bơm tưới tiêu, điều kiện làm việc và nơi làm việc xa dân cư mọi sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Trong những năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà“, BCH CĐCS Cty xác định mục tiêu động viên nữ CNVCLĐ phát huy tiềm năng, trí tuệ, lao động giỏi, lao động sáng tạo. Qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh, đất nước. BCH CĐCS Cty, Ban nữ công đã triển khai sâu rộng các hoạt động nữ công như lồng ghép tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

CĐ Cty phổ biến sâu rộng ý nghĩa của phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong CBCNV; lồng ghép phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” với phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “phụ nữ tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, tạo cho phong trào thi đua “hai giỏi” trở thành nét đẹp truyền thống của nữ CNVLĐ, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của người phụ nữ trên các lĩnh vực công tác xã hội và gia đình.

Trên cơ sở mục tiêu, nội dung và tiêu chuẩn thi đua do CĐ cấp trên định hướng, BCH CĐCS tiến hành xây dựng các tiêu chí thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. CĐ Cty tổ chức phát động, vận động và hướng dẫn được 100% các chị em đăng ký tham gia phong trào với nội dung: Thi đua lao động và công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả; tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, giỏi chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển; tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan học giỏi...

Hằng năm, Ban nữ công Cty tổ chức bình chọn, tổng kết khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu phụ nữ hai giỏi trình CĐ ngành ra quyết định công nhận. Trong những năm qua Ban nữ công đã bình chọn và được CĐ ngành công nhận tỉ lệ các chị em đạt phụ nữ hai giỏi chiếm trên 75%. Đã trao quà động viên khích lệ kịp thời tới các chị em. Năm 2014, BCH CĐ Cty đã được tặng cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

VŨ HẢI