Phát huy sức mạnh tuổi trẻ

Đúng như cái tên gọi, năm 2001 HTX vật liệu xây dựng Tuổi Trẻ được thành lập bởi những người lao động đang độ tuổi thanh niên, họ có chung những ý tưởng, suy nghĩ, mang trong mình đầy nhiệt huyết và khát vọng vươn lên lập nghiệp, làm giàu chính đáng, với ngành nghề chính là sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và kinh doanh vận tải.